Tên công trình: Ban Nội Chính Thành Uỷ - 137 Trương Đinh (Quận 3)video
Close
 • Ban Nội Chính Thành Uỷ - 137 Trương Đinh (Quận 3)
 • Ban Nội Chính Thành Uỷ - 137 Trương Đinh (Quận 3)
 • Ban Nội Chính Thành Uỷ - 137 Trương Đinh (Quận 3)
 • Ban Nội Chính Thành Uỷ - 137 Trương Đinh (Quận 3)
 • Ban Nội Chính Thành Uỷ - 137 Trương Đinh (Quận 3)
 • Ban Nội Chính Thành Uỷ - 137 Trương Đinh (Quận 3)
 • Ban Nội Chính Thành Uỷ - 137 Trương Đinh (Quận 3)
 • Ban Nội Chính Thành Uỷ - 137 Trương Đinh (Quận 3)
 • Ban Nội Chính Thành Uỷ - 137 Trương Đinh (Quận 3)

Tên công trình: Trường Trung Học Cơ Sở Hồ Văn Long (Long An)Hạng mục thi công: Xây dựng mới

video
Close
 • Trường Trung Học Cơ Sở Hồ Văn Long (Long An)
 • Trường Trung Học Cơ Sở Hồ Văn Long (Long An)
 • Trường Trung Học Cơ Sở Hồ Văn Long (Long An)
 • Trường Trung Học Cơ Sở Hồ Văn Long (Long An)

Tên công trình: Trường Tiểu Học Bàu Sen - Quận 5Hạng mục thi công: Xây dựng mới

video
Close
 • Trường Tiểu Học Bàu Sen - Quận 5
 • Trường Tiểu Học Bàu Sen - Quận 5
 • Trường Tiểu Học Bàu Sen - Quận 5
 • Trường Tiểu Học Bàu Sen - Quận 5
 • Trường Tiểu Học Bàu Sen - Quận 5
 • Trường Tiểu Học Bàu Sen - Quận 5
 • Trường Tiểu Học Bàu Sen - Quận 5

Tên công trình: Chùa Lộc Uyển - Thành phố Đà Lạtvideo
Close
 • Chùa Lộc Uyển - Thành phố Đà Lạt
 • Chùa Lộc Uyển - Thành phố Đà Lạt
 • Chùa Lộc Uyển - Thành phố Đà Lạt
 • Chùa Lộc Uyển - Thành phố Đà Lạt
 • Chùa Lộc Uyển - Thành phố Đà Lạt
 • Chùa Lộc Uyển - Thành phố Đà Lạt
 • Chùa Lộc Uyển - Thành phố Đà Lạt
 • Chùa Lộc Uyển - Thành phố Đà Lạt

Tên công trình: Trường THCS Huỳnh Khương NinhChủ đầu tư: Trường THCS Huỳnh Khương Ninh

Hạng mục thi công: Xây dựng mới

 

video
Close
 • Trường THCS Huỳnh Khương Ninh
 • Trường THCS Huỳnh Khương Ninh
 • Trường THCS Huỳnh Khương Ninh
 • Trường THCS Huỳnh Khương Ninh

Tên công trình: Trường PTTH Chuyên Trần Đại NghĩaChủ đầu tư: Trường THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa

Hạng mục thi công: Xây dựng Mở rộng và Cải tạo

 

video
Close
 • Trường PTTH Chuyên Trần Đại Nghĩa
 • Trường PTTH Chuyên Trần Đại Nghĩa
 • Trường PTTH Chuyên Trần Đại Nghĩa
 • Trường PTTH Chuyên Trần Đại Nghĩa
 • Trường PTTH Chuyên Trần Đại Nghĩa
 • Trường PTTH Chuyên Trần Đại Nghĩa
 • Trường PTTH Chuyên Trần Đại Nghĩa

Tên công trình: Trường THCS Bình Lợi TrungChủ đầu tư: BAN QUẢN LÝ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH QUẬN BÌNH THẠNH

video
Close
 • Trường THCS Bình Lợi Trung
 • Trường THCS Bình Lợi Trung
 • Trường THCS Bình Lợi Trung
 • Trường THCS Bình Lợi Trung
 • Trường THCS Bình Lợi Trung
 • Trường THCS Bình Lợi Trung

Tên công trình: Trường PTTH Trần Văn GiàuChủ đầu tư: BAN QUẢN LÝ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH QUẬN BÌNH THẠNH

Hạng mục thi công: Thiết kế

video
Close
 • Trường PTTH Trần Văn Giàu
 • Trường PTTH Trần Văn Giàu
 • Trường PTTH Trần Văn Giàu
 • Trường PTTH Trần Văn Giàu
 • Trường PTTH Trần Văn Giàu
 • Trường PTTH Trần Văn Giàu

Tên công trình: Trường Mầm Non 25BChủ đầu tư: Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng Công trình Quận Bình Thạnh

Hạng mục thi công: Xây dựng mới

video
Close
 • Trường Mầm Non 25B
 • Trường Mầm Non 25B
 • Trường Mầm Non 25B
 • Trường Mầm Non 25B
 • Trường Mầm Non 25B
 • Trường Mầm Non 25B

Tên công trình: Trung tâm TDTT Quận Bình Thạnhvideo
Close
 • Trung tâm TDTT Quận Bình Thạnh
 • Trung tâm TDTT Quận Bình Thạnh
 • Trung tâm TDTT Quận Bình Thạnh
 • Trung tâm TDTT Quận Bình Thạnh
 • Trung tâm TDTT Quận Bình Thạnh
 • Trung tâm TDTT Quận Bình Thạnh
 • Trung tâm TDTT Quận Bình Thạnh

Tên công trình: Khu TDTT Trường PTCS Chu Văn Anvideo
Close
 • Khu TDTT Trường PTCS Chu Văn An
 • Khu TDTT Trường PTCS Chu Văn An
 • Khu TDTT Trường PTCS Chu Văn An
 • Khu TDTT Trường PTCS Chu Văn An
 • Khu TDTT Trường PTCS Chu Văn An
 • Khu TDTT Trường PTCS Chu Văn An

Tên công trình: Trường THPT Phan Đăng Lưuvideo
Close
 • Trường THPT Phan Đăng Lưu
 • Trường THPT Phan Đăng Lưu

Tên công trình: Cải tạo Trường THCS Huỳnh Khương Ninh - Cơ sở 2video
Close
 • Cải tạo Trường THCS Huỳnh Khương Ninh - Cơ sở 2
 • Cải tạo Trường THCS Huỳnh Khương Ninh - Cơ sở 2
 • Cải tạo Trường THCS Huỳnh Khương Ninh - Cơ sở 2
 • Cải tạo Trường THCS Huỳnh Khương Ninh - Cơ sở 2

Tên công trình: Trường THPT Nguyễn Hữu HuânChủ đầu tư: Trường THPT Nguyễn Hữu Huân

Hạng mục thi công: Xây dụng mới

video
Close
 • Trường THPT Nguyễn Hữu Huân
 • Trường THPT Nguyễn Hữu Huân
 • Trường THPT Nguyễn Hữu Huân

Tên công trình: Trường THCS Trương Công ĐịnhChủ đầu tư: Ban Quản Lý Đầu Tư Xây Dựng Công Trình Quận Bình Thạnh

Hạng mục thi công: Xây dụng mới

video
Close
 • Trường THCS Trương Công Định
 • Trường THCS Trương Công Định
 • Trường THCS Trương Công Định

Tên công trình: Trụ Sở Ủy Ban Nhân Dân Phường 14 Quận 5Chủ đầu tư: Ban Quản Lý Đầu Tư Xây Dựng Công Trình Quận 5

video
Close
 • Trụ Sở Ủy Ban Nhân Dân Phường 14 Quận 5

Tên công trình: Liên Minh Hợp Tác Xã TP.Hồ Chí MinhChủ đầu tư: Liên Minh Hợp Tác Xã TP.Hồ Chí Minh

video
Close
 • Liên Minh Hợp Tác Xã TP.Hồ Chí Minh

Tên công trình: Cầu Ba QuyênChủ đầu tư: Công ty TNHH Huy Thước

Hạng mục thi công: Xây dụng mới

video
Close
 • Cầu Ba Quyên
 • Cầu Ba Quyên